System szkolenia

Czym wyróżnia się szkolenie naszych zawodników Champions Camp?

 • treningi w grupie 6-8 osób
 • testy szybkości – przy użyciu specjalistycznego sprzętu, czyli fotokomórki Test You
 • zajęcia indywidualne z techniki użytkowej zawodnika
 • uczenie świadomości w treningu, wyznaczania celów i integracji w zespole
 • doskonalenie zwodów – gra 1 na 1
 • trening specjalistyczny w obszarach techniki, taktyki, motoryki i trening mentalny
 • karta ewaluacji zawodnika
 • monitoring postępów w treningu
 • karta oceny zawodnika – mocne strony zawodnika oraz elementy, które należy poprawić
 • specjalistyczne testy oceny sprawności motorycznej – ocena funkcjonalna FMS
 • zajęcia multimedialne z zakresu taktyki – analiza wideo

Elitarne obozy Champions Camp kształtują 4 obszary zawodnika

 • motoryka – technika biegu, skok, szybkość, siła, koordynacja, gibkość, zwinność
 • technika – podania, przyjęcia, drybling, zwody
 • taktyka
 • psychika

Trening składa się z dwóch części. W pierwszej ćwiczy się technikę i motorykę, w drugiej części taktykę i psychikę. Każdy element piramidy to specjalnie przygotowane treningi. Ćwiczone parami, pozwalają maksymalizować proces nauczania i doskonalenia wybranych cech. Proces wyboru najlepszej pozycji dla zawodnika nie opiera się wyłącznie na przekonaniach trenera, ale również na sprawdzonych metodach testowania zawodnika poprzez wykonywanie prób sprawnościowych.

Zawodnik ma własną kartę ewaluacji, w której prowadzone są wyniki i odnotowywane są postępy przeprowadzonych testów sprawnościowych oraz wydajnościowych. Dzięki systemowi fotokomórek sportowych, każdy zawodnik podlega monitoringowi postępów w treningu.